Over de school

zorg

‘Geen kind buiten de boot!’

Zorg voor onze leerlingen daar staan we voor en gaan we voor!
‘Geen kind buiten de boot…’ is meer dan een ideaal.  Hoewel de praktijk erg weerbarstig kan zijn, is het doel van onze school toch om geen kind buiten de boot te laten vallen.

Met behulp van de 1-zorgroute zijn we in staat om de zorg voor onze leerlingen gestructureerd en adequaat handen en voeten te geven.
Bij de 1-zorgroute denken we vanuit onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Waar zijn leerlingen bij gebaat? Welke hulp is effectief?
We proberen de mogelijke problemen bij leerlingen zoveel mogelijk voor te zijn. Het tijdig signaleren van zorgbehoefte voorkomt in veel gevallen een grote achterstand.

We willen ook verantwoord omgaan met verschillen binnen de groep.
Het handelingsgericht en opbrengstgericht werken zijn belangrijke pijlers binnen 1-zorgroute.

Daarnaast vinden wij het heel belangrijk om open, constructief en positief met ouders samen te werken in de zorg voor onze leerlingen. ‘Geen kind buiten de boot?!’  Dat is dus zorg waar we met elkaar voor mogen staan en mogen gaan!