Over de school

pleinwachtroosters

Bij ons op school kennen we een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen tussen 12.00 uur en 12.45 uur op school eten en pauze houden.

Zo ontstaat een rustig continue schoolomgeving en daarbij zijn de leerlingen om 15.00 uur al uit.

Het eten in de klas wordt begeleid door de leerkrachten en van ouders wordt verwacht dat zij meedraaien in het pleinwachtrooster.