Over de school

Privacy statement

In dit Privacy statement informeren wij u over de maatregelen die de school toepast om persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.