Over de school

schoolgids

Meer informatie over onze school vindt u in onze schoolgids.
Daarin wordt verwoord waar de school voor staat.
U vindt in de schoolgids ook praktische informatie over het dagelijkse schoolleven, het vakantierooster, gegevens van leerkrachten, bestuur en MR.

We vinden een goede informatievoorziening belangrijk. Tweewekelijks is er een nieuwsbrief, die op het intranet wordt gepubliceerd.