Over de school

kansklas de torenvalk

Op 14 maart 2013 is onze kansklas officieel geopend. Dankzij een subsidie van de gemeente Ede is het mogelijk geworden deze extra vorm van leerlingenzorg gestalte te geven. De kansklas is bedoeld om leerlingen verder te helpen in hun ontwikkeling. 

Er is extra aandacht voor individuele leerlingen omdat het een groep wordt waarin maximaal acht leerlingen tegelijk zitten.

We richten onze aandacht vooral op de taalontwikkeling. Daarbij ligt het accent ook op de leerlingen van groep 3 en 4.
Daarnaast is er ook ruimte voor leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruik bij rekenen. 

We richten ons met name op de hoofdvakken. De leerlingen volgen zoveel mogelijk het programma dat ook in de groepen wordt gegeven. Door de extra aandacht en instructies willen we de leerlingen meer kansen geven om het programma bij te houden.
Op de middagen wordt er ook gewerkt met individuele leerlingen. De hulp is dan niet beperkt tot de hoofdvakken maar er wordt dan ook gewerkt aan motoriek bijvoorbeeld. Ook is er ruimte voor huiswerkbegeleiding. Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, kunnen ook aan bod komen.