Over de school

MR

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad verbonden.
In de MR hebben twee ouders zitting en twee personeelsleden.
De MR vergadert een aantal keren per jaar. In ieder geval wordt er minimaal twee keer per jaar vergaderd met het schoolbestuur.
De MR houdt zich bezig met het beleid van de school. Verantwoordelijkheden en rechten van de MR zijn vastgelegd in een Statuut en Reglement.

​Leden MR:

Dhr. J. Evers (ouder)

Dhr. M.J. van den Top (ouder)

Mw. M. van den Brink (team)

Dhr. W. Voorwinden (team)