Over de school

onderwijsconcept

We hebben er als team voor gekozen om te gaan werken met het BAS-model. BAS staat voor: Bouwen aan een Adaptieve School.

Het BAS-model is ontwikkeld door het Seminarium voor orthopedagogiek te Utrecht. Alle aspecten van het onderwijs zijn op een logische wijze ondergebracht in een matrix. Dit model bestaat uit een aantal cellen. Als team ontwikkelen we de school en onszelf door cel voor cel te behandelen. De afspraken leggen we vast in een slotdocument. Op deze manier ontwikkelen we een kwaliteitshandboek voor de school.

In de inleiding op dit model wordt uit de doeken gedaan hoe we werken aan het model en waar we als school voor staan.

Om er zorg voor te dragen dat de ontwikkeling goed verloopt werken we aan IPB (Integraal Personeels Beleid). Door middel van gesprekken en klassenbezoeken met de leerkrachten wordt de kwaliteit bewaakt en bevorderd.