Over de school

schoolplan

In het schoolplan hebben we het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het huidige schoolplan gaat over de periode 2019-2023. Per jaar wordt het schoolplan uitgewerkt in een jaarplan.

De resultaten worden aan het eind van het schooljaar vastgelegd in een jaarverslag