Over de school

geschiedenis

De School met de Bijbel ‘De Valk’ is opgericht in 1855. De school werd geopend op 19 november 1855 en ligt in het buitengebied van Lunteren. De buurtschap waar de school staat heet De Valk.

De school begon onder leiding van meester Van Zanten. Alle kinderen kregen van hem les. Op het plein stond een pomp waar de kinderen zich moesten wassen van meester Van Zanten. Zo werd hen reinheid bij gebracht. Meester Van Zanten vertrok na anderhalf jaar en de school zat zonder meester. De kinderen kregen daarom bijna drie maanden vrijaf.

Toen trad de opvolger van meester Van Zanten in dienst, meester Moll.
Op hem rustte de zware taak om helemaal alleen aan zeventig kinderen les te geven en dan ook nog eens zes dagen per week. ’s Avonds moest hij lesgeven aan kinderen die overdag moesten werken. Daarnaast moest hij ook de school schoonhouden en de kachels stoken.
In september 1858 vertrok meester Moll al weer. Opnieuw genoten de leerlingen van enkele weken vrijaf omdat er nog geen opvolger was benoemd. Op 8 november 1858 gingen de schooldeuren weer open en was meester Brummel degene die de scepter zwaaide.
In 1863 werd meester Brummel ingeruild voor meester Colijn van Otterlo. Meester Brummel nam zijn plaats in Otterlo in.
In 1865 werd er een hulponderwijzer benoemd omdat meester Colijn geen les kon geven in verband met een zwakke gezondheid. De hulponderwijzer, meester Zevenbergen, vertrok al weer snel en de zoon van meester Colijn nam zijn plaats in.
Na het overlijden van Colijn in 1886, werd S. Roelofsen benoemd tot hoofdonderwijzer. Hij begon zijn loopbaan in De Valk met tachtig leerlingen.

Het leerlingenaantal groeide door en er werd een hulponderwijzer benoemd, meester Van Gortel. De samenwerking verliep niet vlekkeloos en meester Roelofsen vertrok. Daarna waren er nog vele wisselingen. Er kwam pas enige stabiliteit toen meester W.W. de Jong werd benoemd. Hij zou twintig jaar aan de Valkse school verbonden blijven. Zijn vrouw gaf handwerkles aan de meisjes. Belangrijke huishoudelijke taken werden de meisjes al jong bijgebracht.

In 1883 werd er een lokaal bijgebouwd en het oude lokaal werd opgeknapt. Er gaan inmiddels honderd zesenzestig leerlingen naar school. Twee onderwijzers geven les aan deze kinderen.

Op 28 maart 1928 werd er een vergadering belegd om van de school in de Valk een christelijke school te maken. Daarvoor was het een openbare school die onder leiding van het gemeentebestuur stond.
Ds. Schimmel uit Lunteren leidde de vergadering. Er werd een bestuur benoemd en de ‘Vereeniging tot stichting en instandhouding van Hervormde school met den Bijbel te De Valk’ was een feit. Vanaf 1 september 1929 was de Valkse school een ‘Christelijke bijzondere lagere school’. Ds. Schimmel wist een hervormde 'godsdienstonderwijzer' uit Stolwijk te bewegen de leiding van de school op zich te nemen: meester De Vries.

In 1969 werd de oude school vervangen door een nieuwe. In januari 1970 werd het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Dit werd gedaan door de inspecteur van het onderwijs, de heer H.M. Bos.

Op 27 januari 1971 werden de kleuterschool en de gymzaal in gebruik genomen. Zij waren gehuisvest in de oude school.

In 1984 werd de Hervormde school omgezet in een School met de Bijbel op reformatorische grondslag. Het merendeel van de bevolking stemde daar mee in.

In 1990 verdween het oude schooltje en werd er een gymzaal met kleedkamers gebouwd. Deze werd aan de basisschool verbonden middels een gang. Ook was er een zolder om als opbergruimte te dienen voor archief en andere overbodige materialen.
In 2005 werd honderdvijftig-jarig jubileum van de school gevierd.