Over de school

KLUSKLAS

De talenten van een kind  zijn voor ons uitgangspunt en daar willen we ons aanbod op afstemmen. Daarom is er sinds het najaar 2020 op onze school een klusgroep. Deze klusgroep gaat twee keer per week, aan het eind van de ochtend, onder begeleiding van een onderwijsassistente aan het werk. Voorafgaand aan dit moment en achteraf is er een gesprek met hen over de doelen waaraan gewerkt is. We doen hierbij een beroep op hun kwaliteiten, bevorderen hun betrokkenheid op de school en ontlasten hen van enkele leermomenten waarop meer frustratie ontstaat dan leereffect en –plezier.

De klusgroep is bedoeld voor praktisch ingestelde kinderen uit de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) voor wie het leren in de klas moeilijk is en voor wie het plezier in het onderwijs aan het verminderen is. We willen door de Klusklas hun motivatie en welbevinden laten groeien en ze vaardigheden leren die ze nodig hebben voor de toekomst. Het zijn leerlingen met een eigen leerlijn op één of meerdere hoofdvakken, met een uitstroomniveau van eind groep 6 en als vervolgonderwijs instromen op PRO, LWOO, VMBO basis.